Sabtu, 5 September 2009

إدغام الحرفيــن المتقـــاربين والمتجانسيــن في كلمة و في كلمتيــن

Bab 5 :
إدغام الحرفيــن المتقـــاربين والمتجانسيــن في كلمة و في كلمتيــنDi dalam bab ini membincangkan tentang keadaan bacaan yang dibaca oleh Susi iaitu anak murid kepada Abu Amru yang membaca dengan keadaan idhgam dan izhar.
Di dalam syarah tentang Susi yang membaca idhgam apabila 2 huruf yang berada dalam satu kalimah akan berubah keadaan bacaannya apabila terdapat tanda2 dan syarat2 yang tertentu.
Misalnya Susi akan membaca dengan idhgam apabila 2 huruf yang dekat dan berbaris dalam satu kalimah Susi akan mengidhgamkan 2 huruf iaitu huruf Qaf dan Kaf seperti di dalam perkataan يرزقكم Susi mengidhgamkan huruf Qaf ke dalam huruf Kaf
Syarat2nya..
1.Sebelum huruf Qaf terdapat huruf yang berbaris
2.Selepas huruf Kaf terdapat huruf Mim yang menjadi alamat bagi semua.
*bacaan yang mengidhgamkan huruf Qaf kedalam huruf Kaf seperti terdapat tasydid pada huruf Kaf dan menyembunyikan lansung huruf Qaf.
‘Asim dan baki Qurra’ membaca dengan izhar dalam semua keadaan.

0 comments: