Khamis, 10 September 2009

Penghargaan


Penghargaan
﴿بسم الله الرّﲪـن الرّحيـﻢ﴾
Alhamdulillah, dipanjatkan kehadrat Ilahi dengan limpah kurniaNya, dapat kami siapkan kerja kursus berkumpulan ini dalam masa dan tarikh yang telah ditetapkan.
Bersyukur kehadrat Ilahi, kerana dapat menyiapkan buku panduan mengenai pembacaan kitab suci al-Quran didalam aspek ilmu qiraat ini.
Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada pensyarah kami, al-Fadhil Ustaz Mohammad Zaki Bin Abdu Hamid yang banyak memberi komitmen dan tunjuk ajar dalam usaha menyiapkan tugasan yang diberikan ini.
Seterusnya, ucapan penghargaan ini turut ditujukan kepada kedua ibu bapa kami yang turut memberi dorongan dan sokongan dari segi kewangan dalam menjayakan hasil kerja kami ini.
Alhamdulillah, tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan, yang turut berganding bahu dalam menyiapkan kerja kursus ini. Hasil semangat kerjasama dan saling membantu antara kami, tugasan seperti ini dapat dilaksanakan walaupun pada mulanya terdapat kesulitan.
Secara keseluruhannya, terima kasih diucapkan kepada sesiapa yang terlibat secara lansung atau tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini, Alhamdulillah, sekian terima kasih...

Rabu, 9 September 2009

الاستعــــــــــاذه


Bab 1 :
الاستعــــــــــاذه

 

 Makna Isti’azah
Bahasa: Aku berlindung.
Istilah: Lafaz yang menhasilkan pelingdungan dan penjagaan Allah kepada diri kita daripada syaitan yang dilaknat.
Sumber Lafaz Isti’azah.
Lafaz isti’azah yang mudah dan ringkas terdapat di dalam Al-Quran iaitu di dalam surah An-Nahli.Firman Allah S.W.T: (فإذا قرأت القرأن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.)
Ertinya: Apabila kamu hendak membaca Al-Quran maka mohonlah perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan yang di rejam.
(surah An-Nahli:98)
Dalam sepotong hadis, seorang sahabat Rasulullah S.A.W yang terkenal iaitu Hadrat Abi Said Al-Qudri RA bahawa beliau telah mendengar Rasulullah S.A.W membaca lafaz isti’azah setelah bangunnya dari malam dengan membaca lafaz isti’azah yang terdapat penambahan pada kalimah isti’azah iaitu: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.)
Genis2 Isti’azah:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.(Lafaz bacaan yang di ajar oleh Malaikat Jibril A.S)
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. (Lafaz yang di gemari oleh golongan ulama’ Salaf)
أعوذ بالله من الشيطان.
Cara Membaca Isti’azah:
Menurut Imam Nadzim RAH, lafaz isti’azah di baca ketika membaca Al-Quran tidak kira dipermulaan surah ataupun di pertengahan pembacaan ayat2 suci Al-Quran.
Imam ‘Asim bersependapat dengan kesemua Imam Qurra’ membaca lafaz Isti’azah dengan nada yang nyaring pada setiap permulaan pembacaan Al-Quran.
Keadaan2 Membacanya:
Salah seorang daripada Imam Qurra’ iaitu Imam Hamzah membaca lafaz isti’azah dengan nada yang nyaring pada setiap permulaan pembacaan surah Al-Fatihah tetapi membaca dengan suara yang perlahan pada surah yang lain.
Imam Nafi’ yang juga merupakan salah seorang imam2 Qurra’, membaca lafaz Isti’azah dengan suara yang perlahan pada keseluruhan surah yang terdapat di dalam Al_Quran.
Imam ‘Asim bersependapat dengan kesemua imam2 Qurra’ di atas keadaan membaca Isti’azah.
Tempat Yang Disunatkan Membacanya Dengan Perlahan.
1.Ketika membaca berseorangan ataupun dikhalayak ramai.
2.Dalam sembahyang fardu mahupun sunat tidak kira siang mahupun malam,berseoarang ataupun berjemaah.
3.Ketika di waktu pertengahan pembacaan tadarus Al-Quran secara berjemaah. Selain dari tempat2 yang di sebutkan di atas, pembacaan lafaz Isti’azah boleh di baca dengan nada yang kuat.
Bacaan Lafaz Isti’azah Dengan Basmalah Dan Di Awal Surah.
Terdapat 4 cara yang telah di amalkan oleh Imam2 Qurra’ iaitu:
1.Berhenti pada lafaz Isti’azah tanpa bersambung dengan lafaz basmalah dan awal surah.
2.Berhenti pada lafaz Isti’azah tetapi bersambung lafaz basmalah dengan awal surah.
3.Menyambung lafaz Isti’azah dengan lafaz basmalah tetapi berhenti sebelum awal surah.
4.Menyambung ketiga-tiganya sekali.

Selasa, 8 September 2009

بســـــــــــمله

Bab 2 :
بســـــــــــمله

1.Basmalah adalah asal dari lafaz bismillahirrahmanirrahim.
2.Adalah lafaz basmalah itu terdapat dalam Al-Quran pada surah An-Namlu: ayat 30 Allah berfirman yang bermaksud “Sesungguhnya ia(surat) daripada Sulaiman dan sesungguhnya isi kandungannya bismillahirrahmanirrahim.”
3.Hukum membaca basmalah diawal surah adalah dituntut(sunat) kecuali diawal surah At-Taubah(bara’ah) kerana: -
(a)Basmalah ditak ditulis diawal surah At-Taubah sebaliknya ditulis diawal surah2 yang lain.
(b)Surah At-Taubah diturunkan ketika perang.Perang adalah huru hara dan basmalah adalah keamanan.Tidak mungkin berhimpung keamanan dan huru hara dalam satu masa.
Kata Ibnu ‘Abbas:
“Saya telah bertanya kepada Saidina ‘Ali bin Abi Talib ‘kenapa tidak ditulis basmalah dipermulaan surah bara’ah(at-taubah)?’.Jawabnya:Kerana basmalah itu aman sedangkan bara’ah tidak aman kerana ia diturunkan diwaktu peperangan.
4.Ulama’ berselisih pendapat mengenai tahap larangan tersebut :-
(a)Syeikh Ar-Ramli mengatakan makruh membaca basmalah diawal surah At-Taubah dan sunat dipertengahannya.
(b)Imam Ibnu Hajar, Syeikh Al-khatib dan Imam Asy-Syatibi mengatakan haram membaca basmalah dipermulaan surah At-taubah dan makruh dipertengahannya.
Kata Imam Asy-Syatibi:
“Dan tidak dapat tidak(mesti) mendatangkannya(basmalah) dipermulaan surah melainkan diawal surah at-taubah dan dipertengahannya adalah pilihan bagi orang yang membaca.”
5.Qolun,Kisa’iy, ‘Asim, dan Ibn Kathir membaca basmalah diawal surah lain kecuali pada surah At-Taubah.
6.Ibn ‘Amir,Warsy dan Abu ‘Amru membaca 3 wajah:-
a.Basmalah pada semua surah kecuali pada surah Al-Anfal dan surah At-Taubah.
b.Sambung tanpa basmalah
c.Saktah tanpa basmalah.

7.’Asim membaca basmalah mengikut Ulama’ Khalaf atau Qurra’ yang lain misalnya:
-membaca basmalah diawal surah kecuali surah bara’ah(At-Taubah).

8.Sunat membaca basmalah ketika hendak melakukan sesuatu pekerjaan lebih2 lagi ketika hendak membaca A-Quran samada dipermulaan surah atau dipertengahannya.
Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:
“Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus(keberkatannya).
Riwayat Abu Daud

Cara Membaca Basmalah Diantara 2 Surah.
Jika pembaca Al-Quran telah menamatkan akhir ayat sesuatu surah, kemudian hendak menambung bacaannya dengan surah yang berikutnya dengan bacaan ayat basmalah, maka diharuskan dia menbaca dengan salah satu cara berikut:
1.Berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah,kemudian membaca awal surah ke-2.
2.Berhenti pada akhir surah pertama, kemudian membaca basmalah dan disambungkan dengan awal surah ke-2.
3.Menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah ke-2.
*Dilarang menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan berhenti padanya, kemudian membaca awal surah ke-2(kerana basmalah dijadikan diawal surah dan bukan diakhir surah)
*Kata Imam Asy-Syatibi maksudnya “Dan jika kamu sambungkan ia(basmalah) dengan penghujung mana2 surah maka jangan sesekali kamu waqaf padanya(jika kamu waqaf) maka kamu telah melakukan kesalahan yang besar(berat)”
Basmalah Antara Surah Al-Anfal Dengan At-Taubah.
Adapun bacaan antara akhir surah Al-Anfal denga awal ayat surah At-Taubah ia tidak dimulai dengan tulisan basmalah padanya, maka diharuskan membaca dengan salah satu cara berikut:
1.Berhenti diakhir surah Al-Anfal, kemudian menyambung bacaan dengan awal ayat surah At-Taubah.
2.Waqaf diakhir ayat surah Al-Anfal, kemudian menyambung bacaan dengan awal ayat surah At-Taubah.
3.Menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah sekaligus dengan satu nafas tanpa berhenti dan waqaf.Isnin, 7 September 2009

إدغــــــام كابيرBab 3 :
 إدغــــــام كابير


Makna Idhgam:
Bahasa: Memasukkan
Istilah: Menyebut 2 huruf dengan satu huruf yang bertanda tasydid.
Bahagian Idhgam:
Terbahagi kepada 2:
1.Idhgam Kabir
2.Idhgam Shogir
-Idhgam kabir ialah apabila 2 huruf yang sama, berbaris dan dalam satu kalimah.
-Idhgam Shogir ialah huruf pertama yang berbaris sukun dan huruf yang kedua berbaris.
Sebab-Sebab Idhgam:
1.sama = المتماثليــن
2.sejenis = المتجانسيــن
3.dekat = المتقاربيــن
-Idhgam Kabir dibaca oleh semua ahli Qurra’ termasuk Imam ‘Asim sebagaimana biasa yang tertulis di dalam al-Quran.
-Semua Qurra’ termasuk Imam ‘Asim membaca kalimah وجوههم في dengan zahir bukannya dengan Idhgam.

Ahad, 6 September 2009

ام القــــــرآن


Bab 4 :
ام القــــــرآن


Syarah:
Qurra’ mengfokuskan dengan (ر) dan (ن) iaitu Kisai dan ‘Asim mengekalkan huruf alif selepas daripada huruf Mim pada lafaz مــلك يوم الديــن.
Sepertimana dengan lafaz Nazim. Bagi Qurra’ yang lain membuang alif seperti ملك يوم الديــن tanpa memanjangkan pada huruf Mim dengan membuang huruf alif.
1.Qunbul anak murid kepada Ibnu Kasir membaca dengan huruf (س) pada lafaz (صرات) dan (الصرات) pada bacaan dalam al-Quran seperti dalam surah al-Fatihah.
2.Qalaf dengan bacaan ishmam membunyikan huruf (ز) seakan menyebut huruf (ظ) ketika bacaan dengan lisan pada lafaz (صرات) dan (الصرات).
3.Qalad pada mula surah al-Fatihah dengan ishmam pada lafaz اهدنا الصرات seperti Qalaf, atau dengan (ص) seperti ahli Qurra’ yang lain yang telah membaca dengan (ص) pada setiap tajuk.
Syarah 2:
-Hamzah dengan dhommah pada kalimah bersambung dan berhenti misalnya: غير المغضوب عليهم. Pada ayat ini Hamzah membaca dengan dhommah pada kalimah عليهم ketika berhenti atau sambung.
‘Asim dan ahli Qurra’ yang lain membaca dengan baris kasrah pada kalimah di atas.
Syarah 3:
Nazim sesungguhnya telah mendhommahkan Mim Jama’ dan menyambungkan huruf wau dengan syarat terletak sebelum huruf berbaris pada keadaan bersambung contohnya:
انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّآلّيـــــن
عليهمو<=عليهم
Mazhab Qurra’ pada Silah Mim Jama’
1.Ibnu Kasir hubungan dengan kadar 2 harakat.
2.Qalun hubungan bersalahan iaitu hubungan dengan sukun apabila bersambung mad mim, dengan kadar 2 harakat selepas hamzah putus 2 harakat dan 4 harakat.
3.Warsh hubungan dengan mim jama’ dengan kadar 6 harakat dengan syarat selepas hamzah terputus.
*’Asim dan baki Qurra’ mereka membariskan sukun mim jama’ yang selepas berbaris satu2nya bersambung.
Syarah 4:
Apabila datang mim jama’ sebelum huruf yang bersukun, maka tiap2 Qurra’ mendommahkan mim dan sambung tanpa silah, tanpa mad apabila datang mim sebelum sukun misalnya: عليهم القتل
‘Abu Amru dan Kisai akan baca dengan sukun dan kasrah misalnya: عليهم القتل
Tetapi Hamzah akan baca عليهم القتل walaupun tidak ada tanpa seperti di atas.
‘Asim dan baki Qurra’ akan baca dengan عليهم القتل iaitu dengan sukun. (باقون)

Sabtu, 5 September 2009

إدغام الحرفيــن المتقـــاربين والمتجانسيــن في كلمة و في كلمتيــن

Bab 5 :
إدغام الحرفيــن المتقـــاربين والمتجانسيــن في كلمة و في كلمتيــنDi dalam bab ini membincangkan tentang keadaan bacaan yang dibaca oleh Susi iaitu anak murid kepada Abu Amru yang membaca dengan keadaan idhgam dan izhar.
Di dalam syarah tentang Susi yang membaca idhgam apabila 2 huruf yang berada dalam satu kalimah akan berubah keadaan bacaannya apabila terdapat tanda2 dan syarat2 yang tertentu.
Misalnya Susi akan membaca dengan idhgam apabila 2 huruf yang dekat dan berbaris dalam satu kalimah Susi akan mengidhgamkan 2 huruf iaitu huruf Qaf dan Kaf seperti di dalam perkataan يرزقكم Susi mengidhgamkan huruf Qaf ke dalam huruf Kaf
Syarat2nya..
1.Sebelum huruf Qaf terdapat huruf yang berbaris
2.Selepas huruf Kaf terdapat huruf Mim yang menjadi alamat bagi semua.
*bacaan yang mengidhgamkan huruf Qaf kedalam huruf Kaf seperti terdapat tasydid pada huruf Kaf dan menyembunyikan lansung huruf Qaf.
‘Asim dan baki Qurra’ membaca dengan izhar dalam semua keadaan.

Jumaat, 4 September 2009

الهــــــأ كــــــناية

Bab 6 :
الهــــــأ كــــــناية


Syarah
Ha Dhomir yang daripadanya satu ghaib dan kedaannya seperti:
1.Sebelumnya huruf yang berbaris dan selepas sukun:
2.Terletak antara dua sukun seperti (منه اسمه) dan hukumnya pada keduanya ketiadaan hubungan pada tiap Qurra’
3.Terletak diantara 2 huruf yang berbaris. (لا تحرك به سانك تجعل به)
 Hukumnya sambung pada setiap Qurra’ dengan kadar 2 harakat melainkan selepas hamzah terputus.
4.Datang sebelumnya huruf sukun dan selepasnya berbaris
 Hukumnya sambung dalam kadar 2 harakat bagi Ibnu Kathir dan salah satunya sebagaimana terdapat dalam al-Quran dan bersamanya Hafs pada silah ha (هأ)
Syarah 2:
-Kalimah (يؤده إليه) pada 2 tempat.
1.Baca denga sukun Ha’ pada kalimat yang disebut difokus dengan (ح), (ص), (ف) dan Hamzah, Syu’bah dan Abu ‘Amru.
2.Hafs baca dengan sukun Ha’ beserta sambung.