Isnin, 7 September 2009

إدغــــــام كابيرBab 3 :
 إدغــــــام كابير


Makna Idhgam:
Bahasa: Memasukkan
Istilah: Menyebut 2 huruf dengan satu huruf yang bertanda tasydid.
Bahagian Idhgam:
Terbahagi kepada 2:
1.Idhgam Kabir
2.Idhgam Shogir
-Idhgam kabir ialah apabila 2 huruf yang sama, berbaris dan dalam satu kalimah.
-Idhgam Shogir ialah huruf pertama yang berbaris sukun dan huruf yang kedua berbaris.
Sebab-Sebab Idhgam:
1.sama = المتماثليــن
2.sejenis = المتجانسيــن
3.dekat = المتقاربيــن
-Idhgam Kabir dibaca oleh semua ahli Qurra’ termasuk Imam ‘Asim sebagaimana biasa yang tertulis di dalam al-Quran.
-Semua Qurra’ termasuk Imam ‘Asim membaca kalimah وجوههم في dengan zahir bukannya dengan Idhgam.

0 comments: