Selasa, 1 September 2009

الهـــمزتين من كـــلمتين
Bab 9 :
الهـــمزتين من كـــلمتين


*Baki Qurra’ selain ahli samawi (Nafi’, Ibn Kasir, Abu Amru) iaitu Ibn Amir dan Kuffiun (Asim,
Hamzah, dan Kisaie) membaca dengan hamzah yang sempurna. Apabila berhenti pada kalimah yang
 akhirnya hamzah yang pertama dan sambung denga yang kedua, maka tidak boleh diubah hamzah
muhaqqah pada setiap Qurra’ kerana ia (التعييرت) didalam hamzah yang kedua tidak terjadi kecuali
keadaannya bersambung pada dua kalimah sebahagiannya.

0 comments: