Jumaat, 4 September 2009

الهــــــأ كــــــناية

Bab 6 :
الهــــــأ كــــــناية


Syarah
Ha Dhomir yang daripadanya satu ghaib dan kedaannya seperti:
1.Sebelumnya huruf yang berbaris dan selepas sukun:
2.Terletak antara dua sukun seperti (منه اسمه) dan hukumnya pada keduanya ketiadaan hubungan pada tiap Qurra’
3.Terletak diantara 2 huruf yang berbaris. (لا تحرك به سانك تجعل به)
 Hukumnya sambung pada setiap Qurra’ dengan kadar 2 harakat melainkan selepas hamzah terputus.
4.Datang sebelumnya huruf sukun dan selepasnya berbaris
 Hukumnya sambung dalam kadar 2 harakat bagi Ibnu Kathir dan salah satunya sebagaimana terdapat dalam al-Quran dan bersamanya Hafs pada silah ha (هأ)
Syarah 2:
-Kalimah (يؤده إليه) pada 2 tempat.
1.Baca denga sukun Ha’ pada kalimat yang disebut difokus dengan (ح), (ص), (ف) dan Hamzah, Syu’bah dan Abu ‘Amru.
2.Hafs baca dengan sukun Ha’ beserta sambung.


0 comments: